นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัท เดวาส์ ไอพาสัน จำกัด ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณมากที่สุด เราจะเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่และใช้งานเฉพาะข้อมูลที่คุณให้กับทางเราด้วยความสมัครใจเท่านั้น


        เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทเพื่อที่จะให้บริการต่อคุณ เราอาจขอเก็บข้อมูลของคุณเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการให้บริการของบริษัท หรือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  โดยเราจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่เราทำกับคุณเท่านั้น และจะเก็บข้อมูลของคุณตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตราบเท่าที่ข้อมูลยังมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้นๆ


        คุณสามารถเข้าชมและเปิดดูแพลตฟอร์มของเราได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับเรา และระหว่างที่คุณเข้าชมหรือเปิดดู ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบริษัทและจะไม่ทราบถึงตัวตนของคุณ ยกเว้นคุณจะลงทะเบียนและสมัครเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์มของเรา และเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีของคุณเท่านั้น


การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล


        เมื่อคุณได้สร้างบัญชีและสมัครสมาชิกกับทางเรา หรือเมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับทางเราในช่องทางอื่น เราจะทำการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้


 • ชื่อ-นามสกุล

 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง

 • อีเมล

 • หมายเลขโทรศัพท์

 • เพศ


    กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ กรุณาแก้ไขข้อมูลของคุณให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบันที่คุณใช้อยู่  คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของคุณได้ทุกเมื่อ หากคุณให้ข้อมูลของบุคคลอื่น บริษัทจะถือว่าคุณได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น ๆ แล้ว บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ


        หากคุณลงทะเบียนและสมัครสมาชิกกับบริษัทผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ หรือคุณได้เชื่อมบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณเข้ากับบัญชีที่คุณได้สร้างไว้กับบริษัท บริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้หากคุณอนุญาตให้โซเชียลมีเดียนั้นเก็บข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลของคุณ


ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมไว้จะถูกใช้ดังต่อไปนี้


 • เพื่อดำเนินการตรวจสอบและส่งข้อมูลธุรกรรมทางด้านการเงินของคุณเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้าออนไลน์

 • เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของคุณ และการให้บริการต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของเรานอกเหนือจากบนเว็บไซต์นี้

 • เพื่อการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณกับระบบของเรา

 • เพื่อให้เรารู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรามากขึ้น

 • เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการศึกษาและรู้สถิติทางประชากรของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรามากยิ่งขึ้น


ทั้งนี้เมื่อคุณได้ลงทะเบียนกับเราบนเว็บไซต์ของ devas-ipason.com แล้ว คุณจะต้องเก็บข้อมูลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัวในบัญชีผู้ใช้ให้เป็นความลับมิให้ข้อมูลดังกล่าวผ่านไปถึงบุคคลภายนอกใด ๆ ได้ เราไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการเข้าสู่ระบบที่ไม่เป็นไปตามความถูกต้องได้ หากความเสียหายนั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา


การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว


     คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันของคุณได้ทุกเมื่อ โดยเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของคุณบนเว็บไซต์ devas-ipason.com เลือกหน้าบัญชีของคุณและแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง หากข้อมูลในหน้าบัญชีของคุณไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันของคุณ อาจมีการล่าช้าในการส่งสินค้าที่คุณสั่งซื้อ หรือ การล่าช้าในเรื่องอื่น ๆ ในการบริการ


การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัท เดวาส์ ไอพาสัน จำกัด ขอยืนยันให้คุณมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ทั้งหมด จะถูกเก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูลของเราเป็นอย่างดีที่สุด เราจะปกป้องและรักษาข้อมูลของคุณด้วยมาตรการดังต่อไปนี้
 

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

 • บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

 • ทำลายข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ 


การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์


ทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ devas-ipason.com เซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บบันทึกข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง


 • IP address ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ชนิดของโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต 

 • เว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมก่อนจะมาที่แพลตฟอร์มของทางบริษัท 

 • หน้าเว็บที่คุณเข้าเยี่ยมชมบนแพลตฟอร์มของบริษัท

 • ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บของสินค้านั้น ๆ 

 • ข้อมูลที่มีการค้นหาบนแพลตฟอร์มของทางบริษัทรวมถึงเวลาและวันที่ที่เข้าชมและข้อมูลทางสถิติอื่นๆ 


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 


        บริษัท  เดวาส์ ไอพาสัน จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับนโยบายนี้จะได้รับการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของบริษัทเท่านั้น


ช่องทางการติดต่อ


รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

บริษัท เดวาส์ ไอพาสัน จำกัด

ที่อยู่ : 39 ซอยสุขุมวิท 101/2 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทร : 081-935-9280